Onze steden vormen het economische, sociale en culturele hart van onze samenleving. Voor het behoud van deze functies is optimale bereikbaarheid een vereiste. Deze bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van de stad als leefomgeving. Als bewoner ziet de burger de vrachtwagen als een ongewenste indringer, terwijl hij er als consument van afhankelijk is. In dit complexe spanningsveld speelt het vraagstuk van de stedelijke distributie. Overheid, bedrijfsleven en maatschappij moeten gezamenlijk tot oplossingen komen om een stadsinfarct te vermijden. Het schrikbeeld is het verdwijnen van bedrijvigheid uit de centra naar de stadsranden met dramatische gevolgen voor de leefbaarheid van de stad. Voorbeelden hiervan zijn te zien in Frankrijk en de Verenigde Staten. Dit boek geeft vanuit een aantal verschillende perspectieven een reflectie op de gevoerde zoektocht naar oplossingen.

Scroll naar beneden & klik op een boek