Het leven is niet leuk als je je mond houdt (2015)

Met Het leven is niet leuk als je je mond houdt introduceert Peter Henk Steenhuis de derde Denker des Vaderlands: Marli Huijer. Ze is geen tegen-, geen mee-, maar een tussendenker, ze wil de stemmen van allerlei verschillende mensen laten klinken. Het boek gaat over Huijers denken: over haar inspiratiebron Hannah Arendt, haar overstap van haar werk bij de methadonpost in Beverwijk naar de filosofie, haar bijdrage aan het Filosofisch Elftal van Trouw, hoe wij met elkaar omgaan, hoe je jezelf kunt disciplineren, Simone de Beauvoir en Martha Nussbaum, de participatiesamenleving, omgaan met teleurstellingen, bevolkingsonderzoeken.

“In het lange gesprek dat Peter Henk Steenhuis met Huijer heeft in Het leven is niet leuk als je je mond houdt komen haar eigen zelfstandigheid en verknooptheid goed uit: ze is zowel een onafhankelijke geest als iemand die graag werkt met de goede inzichten van anderen.” Carel Peeters in Vrij Nederland: http://www.vn.nl/Artikel-Literatuur/De-verknoopte-zelfstandigheid-van-de-nieuwe-Denker-des-vaderlands.htm

"Je kunt je in de eenzaamheid terugtrekken om te schrijven. Ik kan dat niet, en ik wil het niet. Ik heb de inbreng van anderen nodig." Huijer in Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3875517/2015/02/28/Marli-Huijer-Ik-ben-Denkeres-dat-maakt-verschil.dhtml

Scroll naar beneden & klik op een boek