Op dit moment zijn er volgens Amazon alleen al 286525 Engelstalige boeken in druk met het woord 'god' in de titel. Alle edities van het Boek der Boeken dus niet meegeteld. Zou Hij hier de hand in hebben? Zou God nog steeds graag via boeken communiceren?

Gods tegenzin

God lijkt een onmiskenbare tegenzin te hebben om al te direct met mensen te communiceren. Liever indirecte contacten: Hij stuurt dan een medewerker buitendienst of een familielid. En liever indirecte signalen dan een rechtstreeks gesprek. Liever symbolische uitingen voor de goede verstaander, zoals een zondvloed of een regenboog. Liever stenen tafelen en boeken dat een gedachtenwisseling. Vanuit Zijn Eigen perspectief is die 'persoonlijke God' altijd een wat moeizaam gebeuren geweest. "Lieve God, wilt U mijn moeder beter laten worden?" En dat ontelbare malen in ontelbaar veel talen. Gelukkig kun je dan iemands oog laten vallen op een bemoedigende pocket, zoals 'Als het leven tegenzit'. Naast boeken en bibliotheken, zijn bol.com en amazon een uitkomst voor een licht autistische God tegenover een scheppingspubliek dat niets liever dan persoonlijk contact met Hem zou hebben.

Gods contrapunt op aarde

Nee, dan Zijn tegenhanger, Zijn naamsinverse, Zijn contrapunt op aarde: Dog... Bij Dog vinden we alles wat we gewoonlijk vergeefs bij God hopen te vinden. Een boek willen schrijven met de titel 'De Persoonlijke Dog' loopt zelfs als gedachte-experiment al vast... bij elke poging om er serieus over na te denken gaat de beveiliging tegen pleonasmen rinkelen. Het persoonlijke valt niet los te denken van Dog. En mochten we buurman Nietzsche ooit horen roepen dat dog dood is, dan zouden we buurmans gezin helpen met een extra schep, met het graven van een diep gat, met het beschilderen van een mooie stoeptegel misschien, maar dit alles in de zekerheid dat dog wel dood is, maar dat Dog leeft, in de vanzelfsprekende zekerheid zelfs dat dit voor buurman ook zo is. We hoeven het hem niet eens te vragen. De vanzelfsprekende waarheid van Dog valt zelfs te berekenen met de hulp van Amazon: over Dog zijn er 130932 actuele titels in druk. Alleen al in druk vergt God dus twee keer meer uitleg dan Dog. Of omgekeerd: Dog is meer dan dubbel zo vanzelfsprekend als God.

De universele Dog

Wat helpt is dat dog, dog en Dog grotendeels overlappende dia's in de toverlantaarn vormen. Elke dog heeft het in zich om een geslaagde viering van Dog te zijn. Het is noch heiligschennis, noch gebrek aan respect voor de rouwenden om buurman Friedrich diezelfde week nog een ritje naar het asiel aan te bieden. Niets helpt de rouw om dog beter te verwerken dan een nieuwe dog. Individueel verschillend, maar toch allemaal Dog.

Via Dog tot Godsbegrip

Weinig is meer verhelderend dan God te begrijpen door eerst in de wereld van Dog rond te kijken. Van God weten we bijvoorbeeld niet zo zeker of Hij wel luistert. We zijn eigenlijk soms een beetje bang van Niet. En waarom zou Hij ook? Hij is immers alwetend, dus wij hebben Hem ook niets nieuws te melden. Dog daarentegen kan luisteren met zo'n overtuigende belangstelling, dat er bij ons geen twijfel over kan bestaan. We vermoeden tegelijkertijd dat dog geen biet snapt van wat we zeggen, maar dat lijken we toch al snel minder zwaar te rekenen. Er wordt tenminste naar ons geluisterd.

Een deel van de literatuur over Dog blijkt te gaan over het leren van kunstjes. Ook hierin lijken God en Dog tegenpolen te zijn. 101 God tricks lijkt bijvoorbeeld een overbodig boek. God kent ze al lang, hij is almachtig. Hij doet ze alleen zelden. Als het er al eens van komt, heet het meteen een mirakel en wordt het jaarlijks in herinnering gebracht door een optocht met kaarsjes te houden. Dog daarentegen brengt er maar weinig van terecht, maar probeert het zowel gevraagd als uit zichzelf - en met veel enthousiasme.

Wie is Dog?

Hoe meer voorbeelden we aandoen, hoe duidelijker het wordt: Dog is alles dat we hoopten dat God zou zijn, maar vrezen dat Hij Niet is. En heel erg vrezen is het ook niet meer, we weten het wel vrij zeker.

Scroll naar beneden & klik op een boek