voorbeeld van een cursief bijschrift bij rechts-uitgelijnd plaatje

Cursussen schrijven

Wat vindt u zelf het meest storend aan de teksten die u leest? De toon waardoor u zich jaren ouder voelt, zinnen die u tot puzzelen dwingen, spelfouten waardoor u afgeleid raakt of allerlei overbodige informatie?

In brieven, notities, e-mails - in alle typen teksten sluipen fouten. De opening is slaapverwekkend, de lezer voelt zich niet aangesproken en de argumentatie oogt onlogisch. Doel en onderwerp van de tekst dringen pas door na twee keer lezen, de zinnen zijn onnodig ingewikkeld en een 'd' moet een 't' zijn. Door u bewust te worden van dit soort fouten, kunt u ze vermijden. Iedereen vergroot zijn of haar schrijfvaardigheid door zich even ongestoord te richten op schrijven.

Wij laten cursisten hun eigen schrijfwerk toetsen aan ogenschijnlijk triviale eisen als helderheid, relevantie en overzichtelijkheid. Opdat zij het hun lezers zo gemakkelijk mogelijk maken.

Scroll naar beneden & klik op een boek